Slovníček V-Ray Render

Výrazy a funkce pro V-Ray, 3D modelování a rendering.

Bidirectional scattering distribution function (Obousměrná distribuční funkce odrazu světla)
BSDF je matematické vyjádření vlastností povrchu v počítačové grafice....

Bump Mapping (Mapování nerovností)
Bump Mapping - je technika v počítačové grafice, která simuluje drobné nerovnosti na povrchu....

CPU versus GPU rendering (CPU versus GPU renderování)
CPU versus GPU renderování - čím se liší a kdy které využít?...

Displacement Mapping (Deformační mapa)
Displacement Mapping je technika přidávání detailů povrchům....

Fresnel Effect (Fresnelův efekt)
Fresnelův efekt - změna míry odrazu světla v závislosti od úhlu pohledu na objekt....

ICU-selection mode (ICU-rendering izolovaných objektů)
ICU-rendering izolovaných objektů...

Interactive Production Rendering (Interaktivní náhled)
IPR - interaktivní náhled...

Look-Up Table (Vyhledávací tabulka)
LUT je datová struktura, ve které je uložen omezený počet hodnot určité funkce....

Material ID (Identifikace materiálů)
Material ID - izoluje objekty, které jsou vyrobeny ze specifického materiálu pro přizpůsobení kompozice....

Matte Pass (Matte Pass)
Matte Pass - umožňuje skládat obrázky z vícero vrstev....

Mesh Object (Síťový objekt)
Mesh Object (Síťový objekt) je objekt tvořený z polygonů, jejich vrcholů a hran....

Mipmapping (Mipmapování)
Mipapping - proces snížení kvality obrázku, když je nevyhnutelné snížit využití paměti....

Ray Tracing (Sledování paprsků)
Ray Tracing (sledování paprsků) je metoda globálního osvětlení....

Render Time Boolean (Render Time Boolean)
Render Time Boolean...

Shader (Shader)
Shader - počítačový program sloužící k řízení grafické karty...

Shading (Stínování)
Shading je změna barvy objektu nebo povrchu ve 3D scéně. ...

Subsurface Scattering (Podpovrchový přenos světla)
Subsurface scattering (podpovrchový přenos světla) - světlo proniká přes povrch průsvitného objektu, přičemž je rozptýlené v materiálu a opouští povrch v jiném bodě....

Triplanar Mapping (3D mapování)
Triplanar Mapping (3D mapování) - se udělají tři plošné mapy, které se pak propojí....

Triplanar Texture (3D textura)
Triplanar Texture (3D textura)- pro přirazování bitmapy k objektům...
Tue Jun 25, 2024 12:01:40
CAD Zone Články Rhino V-Ray AutoCAD LT CADprofi SketchUp

VRay.CADzone.cz