Řešení problémů s připojením k serveru Chaos

Na této stránce naleznete možné příčiny problémů s aktivací Chaos licenčního serveru a postup pro vyřešení problémů. Problém s aktivací znamená, že aktivační server má problém s vytvořením spojení s Vašim Chaos účtem a získáním licence.

NA ÚVOD

Spojení může selhat proto, že:
Pro vyřešení problémů postupujte následovně:

FIREWALL

Ve výchozím nastavení instalace licenčního serveru přidá na firewall výjimku ze systémových nastavení. Pokud jste zakázali tuto možnost v průběhu instalace nebo jste manuálně odstranili výjimku firewall po instalaci, je možné, že jste tím zabránili licenčnímu serveru v navázaní spojení. Můžete přeinstalovat licenční server a ujistit se, že na instalátoru je povolena možnost Přidat výjimku pro firewall nebo můžete manuálně přidat výjimku pro firewall do Vašich systémových nastavení.

Přeinstalace licenčního serveru
Přeinstalujte licenční server a ujistěte se, že je povolena možnost Přidat výjimku pro firewall. Toto nastavení můžete změnit kliknutím na Přizpůsobit (Customize) po souhlasu s licenčními podmínkami před zahájením instalace.

V-Ray přidání výjimky pro firewall

Windows instalátor s povolenou možností "Přidat výjimku pro firewall" (Add firewall exception).

Ruční přidání výjimky pro firewall ve Windows

Pokud nechcete přeinstalovat licenční server pro Windows, můžete přidat výjimku pro firewall manuálně.
 1. Otevřete menu Windows Start a vyberte Ovládací panely.
 2. Vyhledejte "Windows Firewall".
 3. Zvolte Povolit program nebo funkci přes Windows Firewall.
 4. Klikněte na Povolit další program (Allow another program).
 5. Prohledejte úložiště s instalací licenčního serveru. Ve výchozím nastavení se nachází na disku C:/Program Files/Chaos/VRLService/OLS.
 6. Přidejte vrol.exe
Manuální přidání výjimky na macOS

Pokud nechcete přeinstalovat licenční server pro macOS, můžete přidat výjimku pro firewall manuálně.
 1. Z Apple menu vyberte Systémové preference (System preferences).
 2. Pokračujte na Security nebo Security & Privacy.
 3. Klikněte na záložku Firewall.
 4. Odemkněte políčko v levém dolním rohu kliknutím na ikonu zámku a napište přihlašovací údaje k účtu (budete potřebovat administrátorská práva).
 5. Zvolte Advanced a klikněte na znaménko plus.
 6. Prohledejte úložiště s instalací licenčního serveru. Ve výchozím nastavení se nachází na Applications > Chaos> VRLService > OLS.
 7. Zvolte vrol.bin
Nastavení proxy

Licenční server využívá ve výchozím nastavení konfigurační nastavení Vašeho internetového operačního systému. Pokud počítač využívá proxy server pro připojení k internetu, budete muset kontaktovat správce sítě a získat adresu serveru, port a přihlašovací údaje.
 1. Otevřete okno prohlížeče.
 2. Napište http://127.0.0.1:30304.
 3. Poznámka: Pokud licenční server neběží na Vašem lokálním počítači, napište IP adresu počítače, kde běží místo "localhost". Například: 10.0.0.100:30304
 4. Klikněte na burger menu v pravém horním rohu a zvolte Nastavení.
 5. Vyplňte proxy konfiguraci. Je možné, že budete muset kontaktovat správce sítě, pokud si nejste jisti, jaká je proxy konfigurace.
BEZ INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ

Licenční server vyžaduje internetové připojení. Pro kontrolu internetového připojení vyzkoušejte načíst libovolnou stránku ve Vašem prohlížeči. Pokud načítá selže, počítač má problém s internetovým připojením. Problém s připojením ke Chaos licenčnímu serveru nastane i v případě nestabilního připojení k internetu. Pro vyřešení problému kontaktujte Vašeho poskytovatele internetu.

PROTOKOLY LICENČNÍHO SERVERU

Chaos licenční server automaticky vytváří soubory s protokoly, které můžou být užitečné při řešení problémů s přihlášením.
Tyto soubory s protokoly můžete stáhnout z prostředí licenčního serveru Licenční server V-Ray (http://localhost:30304).

Klikněte na Home > Notification > tlačítko Download Logs

Stáhněte soubory s protokoly.

V-Ray stažení souborů s protokoly

Umístění souborů s protokoly a jejich velikost se budou lišit v závislosti na Vašem nastavení.
Podpora výrobce může vyžadovat soubory s protokoly pro snadnější řešení problémů s přihlášením.

BĚŽNÉ CHYBY

CHYBAPOPIS
-98V účtu nejsou dostupné žádné licence
-96Online licenční server je nedostupný
-197Nainstalovaná verze licenčního serveru pro tento Chaos produkt není vhodná
-199Na licenční server neodkazuje žádná IP adresa. Zkontrolujte okno Change licence setting (Změnit nastavení licence), jestli neobsahuje prázdná pole
Error 1002Všechny licence jsou momentálně využívány a proto není dostupná žádná licence tohoto typu.
-7Licenční server je nainstalován, ale nejste přihlášeni.
-2Firewall blokuje port 30304
-200Není možné přihlásit se k licenčnímu serveru.
- 198Všechny licence pro tento produkt jsou momentálně využívány.


Zdroj: https://docs.chaos.com/display/LIC5/Troubleshooting

Tue Jun 25, 2024 10:36:23
CAD Zone Články Rhino V-Ray AutoCAD LT CADprofi SketchUp

VRay.CADzone.cz